Selamat Datang ke Weblog Dr Asmadi Mohamed Naim 'Nazil al-Qadah'

أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى موقع إلكتروني للدكتور أسمادي محمد نعيم نزيل القدح باللغة الماليزيةWednesday, 24 February 2010

KEDUDUKAN AYAHANDA, BONDA NABI SAW

Saya juga pernah berdepan soalan-soalan sebegini. Terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang cuba mengolah dan mempakejkan semula Islam dalam bentuk baru, sehingga mencerca keluarga Nabi Muhammad SAW. Semoga umat ini dilindungi dari fitnah-fitnah sebegini. Selamat membaca artikel di bawah. Untuk membaca terus dari Utusan Malaysia, sila klik terus pada tajuk di atas. KEDUDUKAN AYAHANDA, BONDA NABI SAW

Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN

ALHAMDULILLAH, sekali lagi kita diberi peluang melalui hari-hari bulan Rabiulawal yang sarat dengan kenangan dan ingatan terhadap Nabi dan kekasih kita Saiduna Muhammad SAW.

Memperingati dan meraikan kelahiran baginda SAW adalah suatu tanda dan bukti kecintaan kita terhadap baginda yang menjadi salah satu pokok ajaran dalam agama kita. Malangnya, tetap ada di sana, suara-suara yang mempertikaikan keperluan dan keutamaan menyambut Mawlid Nabi SAW.

Insya-Allah, di kesempatan yang akan datang ruangan ini akan membincangkan secara khusus berkenaan isu ini yang sepatutnya sudah tidak perlu ditimbulkan lagi.

Ruangan ini terpanggil untuk menjelaskan suatu persoalan yang jika tidak ditangani dengan baik boleh menyebabkan kita terlibat dengan perbuatan yang menyakiti Nabi SAW lantas bercanggah dengan dakwaan cinta-kasih kita terhadap baginda SAW.

Persoalan yang dimaksudkan adalah dakwaan bahawa ayahanda dan bonda Nabi SAW adalah di kalangan mereka yang musyrik serta ditempatkan ke neraka.

Kami terpanggil untuk menyentuh soal ini apabila mendapati dakwaan sebegini boleh menimbulkan kekeliruan.

Masyarakat Arab jahiliah

Zaman Jahiliah yang meliputi era kegelapan masyarakat Tanah Arab adalah suatu zaman yang dipenuhi dengan unsur syirik dan kepercayaan animisme yang tebal.

Manusia pada zaman tersebut melakukan amal ibadat berdasarkan kepercayaan nenek moyang mereka yang telah menyeleweng sekian lama.

Diriwayatkan bahawa pegangan asal masyarakat Arab pada peringkat awalnya ialah ajaran Nabi Ibrahim a.s. Lama-kelamaan ajaran ini ditinggalkan dan dipercayai bahawa bermulanya era penyembahan berhala ketika di bawa masuk ke Tanah Arab oleh Amru ibnu Luhay yang terkesan dengan cara penyembahan berhala masyarakat asing.


Berkata al-Hafiz Ibnu Kathir di dalam al Bidayah wa al Nihayah: "Adapun hal keadaan masyarakat Arab itu, mereka tetap sentiasa berada di atas agama Nabi Ibrahim AS sehinggalah 'Amru ibnu 'Amir al Khuza'i memerintah Mekah selepas merampas kuasa menjaga kaabah daripada datuk Nabi SAW. Maka 'Amru ibnu 'Amir telah mengasaskan penyembahan berhala dan amalan-amalan kaum jahiliah yang sesat."


Kesesatan ini tersebar meluas sehinggalah ia dihapuskan oleh Allah melalui perutusan Rasulullah SAW.


Ahli fatrah

Setelah sekian lama amalan penyembahan berhala berterusan dan jarak perutusan seorang nabi dengan nabi yang lain terlalu jauh, maka masyarakat penyembah berhala ini mendapat keuzuran daripada sebarang petaklifan.

Mereka inilah yang digelar sebagai ahli fatrah iaitu manusia yang hidup di suatu zaman yang tiada di sana perutusan sebarang rasul.

Golongan ini walaupun melakukan penyembahan berhala, akan tetap terselamat daripada seksaan neraka menurut jumhur Ahli Sunnah Wal Jamaah berdasarkan firman Allah SWT: Dan Tidaklah kami mengazab sesuatu kaum melainkan setelah kami utuskan buat mereka seorang Rasul yang menyampaikan seruan Islam. (al Isra': 15)


Agama dan kepercayaan

Dalam keadaan masyarakat yang begitu tebal kepercayaan mereka terhadap amalan penyembahan berhala, terdapat juga agama dan kepercayaan lain yang diamalkan di zaman jahiliah di antaranya; agama kaum Yahudi dan Nasrani yang telah terseleweng daripada acuan asalnya.

Demikian juga tidak sunyi pada zaman tersebut daripada sekelompok manusia yang masih berpegang teguh dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s yang masyhur dikenali sebagai agama hanif.

Ajaran ini tidaklah tersebar luar sehingga menjadi amalan yang tersebar di seluruh Tanah Arab, akan tetapi ia tetap dipegang dan diamalkan oleh kebanyakan anak cucu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail a.s.

Rasulullah SAW bersabda maksudnya: Sentiasalah ada dari kalangan zuriat Nabi Ibrahim AS, satu golongan manusia yang tetap di atas fitrah (beriman) menyembah Allah.

Ada banyak fakta sejarah yang diriwayatkan yang mendokong beberapa hadis nabi SAW bahawa ramai di kalangan datuk moyang baginda SAW yang berpegang dengan agama hanif tanpa mencampuradukkan ia dengan amalan penyembahan berhala.

Daripada Ibnu Abbas RA berkata: Adalah Adnan, Ma'ad, Rabi'ah, Mudhar, Khuzaimah dan Asad berada di atas agama Ibrahim AS, janganlah sesekali kamu menyebut perihal mereka melainkan dengan ucapan yang baik.
Daripada perbahasan di atas secara ringkasnya kita mendapati bahawa kebanyakan mereka yang meninggal dunia sebelum perutusan Rasulullah SAW adalah terselamat daripada seksaan neraka, sama ada mereka dari kalangan penyembah berhala mahupun yang berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim.

Oleh yang demikian, tidak bolehlah kita melaung-laungkan suara bahawa nenda, ayahanda dan bonda Nabi SAW adalah dari kalangan penghuni neraka. Kerana ia secara jelas bersalahan dengan i'tikad Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Menyentuh tentang perbahasan akidah ayahanda dan bonda Rasulullah SAW, pendapat yang tepat dan terpilih adalah mereka ini dari kalangan yang mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim a.sdaripada anak cucu Adnan. Ini juga kerana tidak terdapat nas yang thabit yang menunjukkan bahawa mereka adalah penyembah berhala.

Bahkan fakta-fakta sejarah yang dikutip daripada kitab-kitab sirah banyak merakamkan bukti yang jelas bahawa mereka adalah golongan yang beriman.

Dalam dalil yang umum pula, keimanan mereka dinyatakan melalui firman Allah SWT: Wahai Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua (Nabi Ibrahim dan Ismail), orang-orang Islam (yang berserah diri) kepada-Mu, dan jadikanlah daripada keturunan kami, umat Islam (yang berserah diri) kepada-Mu. (al-Baqarah: 128)

Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir al-Tobari di dalam tafsirnya, daripada Mujahid mengenai pentafsiran ayat 35 surah Ibrahim yang bermaksud: Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: Wahai Tuhanku! Jadikanlah negeri ini (Mekah) negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak-anak cucuku daripada menyembah berhala.

Ibnu Jarir berkata: "Allah telah memperkenankan doa Nabi Ibrahim untuk anak-cucunya, maka tiada seorang pun dari kalangan zuriatnya yang menyembah berhala".


Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya, Sufyan ibn 'Uyainah r.a ditanya: Adakah terdapat salah seorang daripada zuriat Nabi Ismail a.s yang menyembah berhala?

Beliau menjawab: Tidakkah kamu mendengar firman Allah SWT (bermaksud): Dan jauhkanlah aku (Nabi Ibrahim) dan anak-anak cucuku daripada menyembah berhala. (Ibrahim: 35)

Allah SWT berfirman (maksudnya): Yang melihat pergerakan dirimu di antara orang-orang yang sujud. (al Syu'ara': 219)

Mengenai penafsiran ayat ini, Ibnu Abbas RA berkata: "Dan dari seorang Nabi kepada seorang Nabi yang lain, kemudian kepada seorang Nabi sehinggalah dilahirkan Baginda SAW sebagai seorang nabi".

Ibnu Abbas r.a mentasirkan firman Allah SWT ini sebagai perpindahan benih daripada sulbi seorang nabi ke sulbi nabi seterusnya yang tergolong dari kalangan para sajidiin (mereka yang sujud dan beriman kepada Allah).

Daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah aku dilahirkan daripada perzinaan kaum Jahiliah walau sedikitpun dan tidaklah aku dilahirkan melainkan daripada hasil pernikahan seumpama Islam".

Diriwayatkan dalam Dalail al Nubuwwah daripada Ummu Sama'ah binti Abi Ruhm, daripada ibunya berkata: Aku telah menyaksikan Aminah bonda Rasulullah SAW ketika gering dan Muhammad ketika itu berusia lima tahun duduk di sisi kepalanya. Maka Aminah memandang wajahnya seraya berkata: "Semoga Allah memberkatimu dari kecil, wahai anak daripada ayahandanya (Abdullah) yang ditakdirkan mati, tetapi telah terselamat dengan pertolongan Allah Raja Yang Memberikan Nikmat, dia telah ditebus pada keesokan paginya ketika hendak disembelih, dengan seratus ekor unta yang mahal. Sekiranya benar apa yang telah aku saksikan ketika tidur, engkau akan diutuskan kepada sekalian makhluk; dari sisi Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan; Engkau akan diutuskan di Tanah Halal dan Haram; diutuskan juga dengan kebenaran dan Islam, agama datukmu Ibrahim yang mulia, maka Allah telah menghalangmu daripada mendekati berhala supaya kamu tidak menyembahnya bersama kaum jahiliah".

Mengambil kira pelbagai hujah berkenaan isu ini, jelaslah bahawa ruang untuk mengelakkan tanggapan buruk terhadap nasib kesudahan ayahanda dan bonda Nabi SAW adalah terbuka luas bagi kita.

Marilah kita mengambil sikap yang lebih selamat yang sebenarnya menjadi sikap ulama-ulama terbilang dulu dan kini termasuklah, Al-Imam al-Hafiz Jalaluddin al Suyuti r.a yang dilaporkan berkata: "Aku berfatwa sesungguhnya yang layak (dii'tikadkan), bahawa bonda Rasulullah SAW beriman dan mentauhidkan Allah serta kesudahannya adalah sepertimana mereka yang menganut agama hanif pada zaman jahiliah iaitu agama Nabi Ibrahim al-Khalil yang tidak melakukan amalan menyembah berhala".

Kita juga mendapati Mufti Mesir, Sheikh Dr. Ali Juma'ah dalam koleksi fatwanya (Al-Bayan Lima Yushghilu al-Azhan, ms.170) mengajak kita untuk memahami nas-nas yang bercanggah dengan kesimpulan ini dengan takwilan yang lebih selari dengan nas-nas yang lebih kukuh dan lebih sesuai dengan ketinggian darjat Nabi SAW.

Semoga kita sentiasa digolongkan di kalangan mereka yang memelihara kemuliaan dan menunaikan hak Baginda SAW dengan sebaik-baiknya.

Friday, 12 February 2010

MEMPERKUKUH PEGANGAN AHLUSSUNNAH

Artikel di Utusan Malaysia, 12 Februari 2010. Sememangnya wacana ilmiah sebegini perlu diperbanyakkan bagi mendedahkan 'penyelewengan' aliran Najdiyyun yang sebenarnya ekstrem sehingga 'menyesatkan' sahabat-sahabat Nabi SAW dan para ulama besar ASWJ. Pendedahan melalui kajian buku-buku mereka boleh membuktikan bahawa ASWJ tidak memfitnah aliran ini, sebaliknya ianya boleh dibuktikan melalui 'kitab-kitab' mereka. Untuk mengelakkan kita dituduh memfitnah, para pejuang Ahlussunnah kena menggunakan teknologi moden iaitu dengan cara 'menaqalkan' pandangan mereka dengan menggunakan 'scanning' atau 'gambar buku' tersebut. Selamat membaca ulasan pengarang Utusan Malaysia yang menghadiri Multaqa Ulama tersebut. Sila klik pada tajuk untuk membaca terus dari Utusan Malaysia. Selamat membaca.

MEMPERKUKUH PEGANGAN ASWJ
Oleh SAHBULAH DARWI
pengarang@utusan.com.my

GOLONGAN ulama mempunyai kedudukan tinggi dalam agama Islam. Justeru, mereka sentiasa dihormati oleh masyarakat. Dengan perkembangan semasa yang semakin mencabar dalam dunia Islam dan pembangunan ummah, tanggungjawab mereka kini semakin berat dalam menyuluh lampu hidayah kepada umat.

Lebih-lebih lagi hari ini, kita melihat cabaran umat sangat kritikal sifatnya sama ada dalam bentuk fizikal iaitu politik, sosial, ekonomi dan sebagainya, mahupun dalam bentuk pencemaran pemikiran seperti fahaman sekularisme, liberalisme, pluralisme dan aliran yang tidak selari dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ).


Bukan sahaja hambatan ini akan merugikan dan memundurkan umat tetapi juga menyebabkan perpecahan daripada pelbagai sudut jika tidak ditangani sewajarnya.

Justeru, ulama dan ilmuan Islam perlu menggerakkan usaha menangani permasalahan ini ke arah kekuatan dan kesatuan ummah.


Dengan itu, penganjuran Multaqa Ulama dan Ilmuan oleh Badan Bukan Kerajaan (NGO) Johor, Majlis Agama Islam Johor dan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada, Johor Bahru pada 4 Februari lalu amat signifikan bagi merungkai permasalahan dan menggariskan tindakan ulama dan ilmuan bagi meningkat dan memartabatkan lagi Islam dan ummah di negara ini.

Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika merasmikan multaqa berkenaan menyifatkannya sebagai satu wadah penting bagi memperkasa kesatuan ummah.

Beliau kemudian membacakan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 143 yang bermaksud:
"Dan demikianlah pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) 'umat pertengahan' (umat yang adil dalam erti kata, pertengahan pembawanya, tidak melampau dan tidak keterlaluan dalam menganuti kepercayaan, demikian juga akhlak dan amalannya, sama-sama dipandang dan dikenal pasti, dipelajari dan diusaha laksanakan meliputi hal ehwal dunia dan akhirat atau duniawi) supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan supaya Rasulullah SAW pula akan menjadi orang yang menerangkan perbuatan kamu..."

Dalam konteks penyatuan umat Melayu, Muhyiddin berpendapat, ia berteraskan kekuatan akal dan rohani agar kefahaman dipandu oleh pandangan luhur, hikmah dan sederhana sebagaimana ditekankan oleh ulama silam seperti Nuruddin al-Raniri, Hamzah Fansuri dan Syeikh Daud al-Fatani yang mencetus perubahan hidup dalam masyarakat yang berpaksikan akidah Islam sebenar.

Selain memperkukuhkan perpaduan umat, beliau berkata, antara cabaran semasa yang perlu didepani oleh para ulama dan ilmuan Islam ialah menangani isu-isu semasa seperti kalimah Allah dan memupuk keharmonian kaum serta agama dalam masyarakat majmuk negara ini.

Felo Kehormat Institut Pemikiran dan Tamadun Antarabangsa (ISTAC), Dr. Uthman El Muhammady ketika membentangkan kertas kerja bertajuk 'Perpecahan Menghakis Pengaruh Kekuatan Islam', berkata, perpecahan akan turut menghakis pengaruh umat dan sebab itu penting pegangan ASWJ dipertahankan untuk menyatupadukan umat hari ini.

Ia selaras dengan firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 103 yang bermaksud:
"Berpegang teguhlah semua kamu kepada tali agama Allah dan jangan bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu sewaktu kamu bermusuh-musuhan antara sesama kamu kemudian Ia menyatukan hati kamu maka dengan nikmat Allah, jadilah kamu bersaudara; kamu berada di jurang neraka, kemudian Allah selamatkan kamu daripadanya; demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu supaya kamu mendapat hidayat."


Dr. Uthman berkata, umat Islam di negara ini berpegang teguh kepada ASWJ sejak dahulu dan mereka memahami ajaran Islam dengan akidah, fiqh, akhlak dan sejarah secara seragam dan menjadi unsur penyatuan yang kuat.

Disebabkan itu, pegangan akidahnya adalah akidah ulama tauhid, Imam Abu Hassan al-Asy'ari (324H) manakala pegangan fiqh dan usul fiqh adalah mengikut mazhab Imam Shafie manakala tasawuf dan akhlak pula mengikut Imam al-Ghazali.

Syeikh Imam Nawawi dalam kitab fiqhnya, Nihayah al-Zain menyimpulkan bahawa pegangan ASWJ adalah dalam mengikuti imam-imam tersebut, kata Dr. Uthman.

Dalam konteks dunia Melayu dan nusantara, keseragaman fahaman ini turut diperjelaskan dalam kitab al-Mustafid oleh Syeikh Abd. al-Rauf al-Fansuri, kitab Mir al-Tullab terjemahan Fath al-Wahhab, kitab Sabil al-Muhtadin oleh Syeikh Arsyad al-Banjari, kitab Kashf al-Litham oleh Zain al-Abidin al-Fatani, kitab Furu' al-Masail oleh Syeikh Daud al-Fatani dan seterusnya.

Begitu juga dalam bidang akidah, ia dijelaskan dalam kitab Bidayah al-Hidayah, kitab al-Durr al-Thamin oleh Syeikh Daud al-Fatani, kitab Aqidah al-Najin oleh Syeikh Zain al-Abidin al-Fatani, kitab Hidayah al-Mutafakkirin oleh Tuan Guru Hussein Kedah dan seterusnya.

Selain itu, bidang tasawuf pula diterangkan dalam kitab Hidayah al-Salikin oleh Syeikh Abd. al-Samad al-Falimbani, kitab Sayr al-Salikinnya, kitab Minhaj al-Abidin oleh Syeikh Daud al-Fatani, kitab Kanz Minan Syarah Hikam Abu Madyan oleh Syeikh Daud al-Fatani dan Hikam huraian Tok Pulau Manis.

Pegangan ASWJ ini mengukuhkan perpaduan dan terjauh daripada unsur bantah membantah sebagaimana yang dilarang oleh Allah SWT dalam surah al-Anfal, ayat 46 yang bermaksud:
"Taatlah kepada Allah dan RasulNya dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar."Dr. Uthman berkata, elemen-elemen yang merosakkan persepaduan ilmu dalam Ahli Sunnah itu akan hilang jika berlaku bantah membantah dalam fahaman agama dengan memasukkan ke dalam kalangan kita unsur pecah belah seperti tuduh menuduh bidaah akibat terpengaruh dengan aliran Wahhabiah yang kononnya atas nama salaf, yang turut menuduh serong terhadap sahabat-sahabat Nabi dan imam-imam ahli Sunnah.


"Jalan orang-orang mukminin ini mengikut apa yang diterangkan oleh Imam Shafie adalah jalan ijmak, sebagaimana misalnya yang dinyatakan dalam tafsir al-Baidawi dan al-Qurtubi dan lainnya itu diterima oleh ulama kemudian dalam ASWJ," jelas beliau.


Sebab itu, katanya, ahli sunnah dilarang mengeluarkan pandangan yang menyalahi ijma ulama atas alasan mahu mencari 'alternatif' dalam pendekatan. Dan ahli ilmu pula diwajibkan mengetahui ijmak supaya ia tidak melanggarnya dalam huraian keilmuannya.


Dalam menghadapi ancaman fahaman sekularisme, liberalisme dan pluralisme yang berakar dari Barat pula, Profesor Dr. Sidek Baba berkata, dakyah-dakyah fahaman itu boleh ditepis apabila umat Islam mendapat ilmu dan kefahaman Islam sebenar.

Sebagai contoh, katanya, pengaruh gerakan antihadis dan fahaman Islam Aminah Wadut kini semakin lemah dan tidak dapat pergi ke mana.


Apapun, pembentangan kertas kerja Pengerusi Majlis Amal Islami Malaysia, Datuk Mohd. Nakhaie Ahmad yang membentangkan tajuk 'Ke Arah Memperkasakan Kesatuan Ummah di Malaysia: Peranan Ulama ASWJ' adalah cukup menarik.Kertas kerja beliau dibahagikan kepada tajuk kecil iaitu (1) Siapa al-Salafu al-Soleh, (2) Kemunculan Muktazilah, (3) Lahirnya mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah, (4) Fitnah Wahabiyyah dan (5) Ulasan pendapat ulama, Sheikh Yusuf al-Qaradawi.

Bagi beliau, berdasarkan sejarah dan perkembangan umat Islam dari zaman ke zaman, kemunculan fahaman tersasar daripada arus perdana ASWJ akibat daripada sikap ekstrem, melampau dan tiada kesederhanaan.Antaranya, golongan Khawarij, Qadariyyah, Jabariyyah, Muktazilah, fahaman tasybih, zindiq, jahmiyyah, mesyubbihah dan mu'attilah yang sebahagian fahaman itu dipengaruhi ilmu kalam falsafah Yunani, Rumawi dan Parsi.

Namun, Mohd. Nakhaie berkata, aliran tersebut khususnya Muktalizah menjadi lemah dengan peranan besar ulama tauhid Imam Abu Hassan al-Asy'ari (bermazhab Imam Shafie) dan Imam Abu Mansur al-Maturidi (bermazhab Imam Hanafi).

Dengan sumbangan dua ulama tersebut maka berakhir ajaran Muktazilah lalu membawa kelahiran ASWJ yang merupakan manhaj bagi memahami pegangan akidah, syariah, kerohanian salafusolehin iaitu tiga kurun pertama setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW.

Namun, pada masa yang sama, terdapat juga aliran serpihan di luar arus perdana yang membentuk fahaman Wahabiyyah yang pada asalnya bertujuan menghapuskan amalan-amalan khurafat dan bidaah di kawasan tertentu tetapi bertukar ekstrem, mengelirukan dan menimbulkan perpecahan.

Fahaman itu kononnya mahu dikenali sebagai salafi, namun sebenarnya sifat fahaman itu lebih gemar membicarakan tentang ayat-ayat mutasyabihat, cepat menghukum bidaah dan sesat, menolak sebahagian ilmu tasawuf dan sebagainya.

Antara fitnah yang dilakukan Wahabiyyah adalah menggunakan nama ulama-ulama besar seperti Imam Shafie, Imam Abu Hanifah dan Abu Hassan al-Asya'ri sebagai orang yang berfahaman seperti mereka.
"Lebih dahsyat lagi mereka meminda dan menokok tambah kitab-kitab lama yang diulang cetak oleh mereka dan disesuaikan dengan kefahaman mereka. Ini terjadi kepada kitab al-Ibanah fi usul al-Dinayah karangan Abu Hassan al-Asya'ri," katanya.

Malah, Mohd Nakhaie berkata, telah disahkan oleh ulama seperti al-Muhadith al-Musnid Mahmud Sa'id Mahdud dalam kitab Raf'ul Minarah bahawa sebahagian kitab al-Azkar karangan Imam Nawawi telah dipadamkan manakala terdapat hadis-hadis diselewengkan atas nama hendak memelihara kesucian Islam dan mencegah bida'ah.

Apapun, seruan ulama tersohor, Yusuf al-Qaradawi boleh dijadikan kesimpulan iaitu umat Islam di negara ini disaran mempertahankan jati diri keislamannya dengan berpaksikan mazhab Shafie dan berakidahkan mazhab al-Asy'ariyyah bagi menghalang kemasukan pemikiran asing dari luar yang boleh memecahbelahkan perpaduan.

GERAKAN STRATEGIK MEMBASMI AJARAN SESAT

Satu penulisan oleh Saudara Mohd Shauki. Saya sempat bertemu dengannya di Multaqa Ulama ASWJ pada 15 Januari 2010 yang lalu. Masih banyak ajaran sesat yang subur di Malaysia. Tindakan segera pihak berkuasa sememangnya harus dipuji. Semoga umat Islam terselamat dari cabaran yang semakin menekan kehidupan mereka. Selamat membaca artikel di bawah, atau saudara klik pada tajuk untuk membaca terus dari Utusan Malaysia.

GERAKAN STRATEGIK MEMBASMI AJARAN SESAT

Oleh MOHD. SHAUKI ABD MAJID


BERDASARKAN realiti sejarah masa lalu, jelas ajaran sesat boleh membawa kepada perpecahan dalam masyarakat. Ajaran sesat tidak sahaja melakukan penyelewengan terhadap Islam dan menyesatkan para pengikutnya, malah bukti-bukti sejarah menunjukkan ia boleh menimbulkan ketegangan dan peperangan.

Selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW dan sewaktu zaman Khalifah Ar-Rashidin, terjadi peperangan menentang ajaran sesat.

Terdapat pelbagai bentuk ajaran sesat, tidak sahaja yang sesat dan menyesatkan pembawa mahupun pengikutnya tetapi ikut sama menyeret kepada hal-hal yang berkaitan dengan politik sehingga boleh menimbulkan kekeliruan dan permusuhan yang tidak akan menguntungkan sesiapapun sama ada individu, kumpulan mahupun masyarakat dan negara.

Menyedari bahawa ajaran sesat, pengamal mahupun pengikutnya boleh mengancam keamanan masyarakat, maka tindakan tegas pihak berwajib dan pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga kesucian Islam perlu dilakukan berterusan agar agama Islam tidak tercemar oleh anasir-anasir dan makhluk perosak itu. Justeru, tindakan tegas ke atas pembawa, pengamal dan para pengikutnya sebagaimana kes terbaru yang terjadi pada guru dan pengikut ajaran Abdul Rejab Ahmad di Putrajaya kelmarin adalah dialu-alukan.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) sebagai agensi pusat yang menyelaras semua perkara yang berkaitan dengan agama Islam haruslah meningkatkan lagi usaha membanteras gejala ajaran sesat ini, selain pihak berkuasa agama negeri menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas tanpa kompromi dengan golongan tersebut.

Di Malaysia sahaja untuk mengenali ciri-ciri ajaran sesat, ia boleh dilihat pada beberapa aspek, antaranya golongan itu memansuhkan syariat Islam dan mengadakan syariat baru, dapat meramalkan bila berlaku kiamat, menerima risalah Islam terus dari Rasulullah, zikir dalam gelap bercampur gaul lelaki dan perempuan, meninggalkan sembahyang Jumaat kerana mengamalkan suluk, penyerahan rohani dan jasmani kepada guru melalui nikah batin, menghalalkan nikah adik-beradik, semua manusia boleh melihat Allah di dunia ini, nikah menurut syariat hanyalah mengikut adat, sebab itu dikehendaki dinikahkan sekali lagi dengan nikah batin, murid-murid tidak boleh mengahwini wanita-wanita yang diminati oleh gurunya dan bagi mereka, Islam itu ada zahir dan batin iaitu zahir itu kulit dan batin itu isi. Apabila dapat isi, maka kulit tidak berguna lagi.

Dan yang paling dibimbangi kebanyakan ajaran sesat di Malaysia menggunakan seks sebagai tarikan kepada ajaran mereka dan kebanyakan yang menjadi mangsa mereka ialah wanita. Wanita Islam yang sering tertipu oleh perangkap guru ajaran sesat ini adalah daripada kalangan mereka yang jahil dan tiada pengetahuan asas agama. Dan tidak dinafikan juga, ada di kalangan mereka yang berpengetahuan agama turut terpengaruh dan terlibat.

Tujuan sebenar kumpulan ajaran sesat itu adalah untuk menghancur dan merosakkan ajaran Islam yang suci. Untuk mencapai matlamat tersebut, mereka sanggup melakukan apa sahaja bagi mempengaruhi masyarakat Islam yang tidak mempunyai pegangan akidah yang kukuh.

Mereka memperkenalkan ajaran baru yang sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Dengan cara ini, mereka dapat melemahkan dan merosakkan pegangan umat Islam terhadap akidah Islamiah.


Kelambatan bertindak ke atas kumpulan-kumpulan ajaran sesat akan mengakibatkan tercetusnya pelbagai angkara yang mungkin tidak terjangkau pada pemikiran kita. Demikian juga bentuk hukuman dan denda sedia ada yang dikategorikan sebagai amat rendah serta tidak setimpal dengan kesalahan, jelas menunjukkan bahawa usaha menangani ancaman ajaran sesat kurang berkesan dan tidak dilakukan secara bersungguh-sungguh.


Oleh yang demikian, satu metadologi yang merangkumi aspek pendidikan seperti menyebarkan risalah atau maklumat umum mengenai cara mengenal pasti sesuatu ajaran sesat perlu dilakukan.


Pendidikan formal atau tidak formal boleh dimanipulasi sebagai medium penyebaran maklumat yang berkesan termasuk penggunaan media cetak dan elektronik.


Kaedah atau jalan penyelesaian umat adalah dengan meluruskan akidah dan kembali kepada akidah Salafush-shalih, menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber hukum, ikhlas kepada Allah dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, menuntut ilmu syariat serta berusaha memahami agama dan mencari kebenaran mengikut dalil yang benar.


Usaha juga harus ditekankan ke arah memberi penerangan secara jelas kepada masyarakat umum mengenai akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah.


Sikap tidak bertolak ansur dalam penghayatan akidah yang sahih merupakan suatu ketegasan tidak sahaja dalam mempertahankan kesucian akidah dan agama Islam itu sendiri, tetapi yang sama pentingnya adalah mempertahankan kewibawaan institusi Islam.

Akidah yang sahih adalah mereka yang beriman kepada Allah, para malaikat dan rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhirat serta qada dan qadar. Akidah yang benar dapat menjadi landasan dan pendorong bagi umat Islam dalam melaksanakan amal soleh dan diwar-warkan dalam pelbagai media cetak mahupun elektronik secara meluas.

Satu kempen yang menyeluruh dan gerakan yang strategik haruslah dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai wadah yang ada seperti misalnya di masjid-masjid. Hal ini perlu dilakukan segera tetapi bukan ad hoc kerana mereka yang terlibat dengan ajaran salah ini secara relatif bukan daripada orang biasa. Kebanyakan mereka mempunyai pengetahuan dan berkedudukan tinggi dalam masyarakat.


PENULIS ialah Pengurus Penyelidikan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (Yadim)

Monday, 8 February 2010

TERBABAS BILA BERBICARA MENGENAI KALIMAH ALLAH SWT

Oleh: Dr. Asmadi Mohamed Naim

Kita masih lagi membincangkan boleh atau tidak menggunakan nama Allah SWT oleh orang-orang Kristian dalam penerbitan mereka berbahasa Melayu..

Kerap kali juga kita TERBABAS tajuk bila kita masukkan juga isu lain seperti, bolehkah orang-orang kafir sebut nama Allah? Bukan setakat orang-orang awam terbabas, ahli-ahli panel diskusi pun terbabas.

Kadang-kadang kita membolehkan penerbitan tersebut, dgn menggunakan hujah 'ulama tidak melarang' orang-orang kafir sebut nama Allah. Saya pun secara peribadi, tak akan melarang kalau orang-orang Cina kata: Jangan mencuri nanti tuhan Allah nampak!

Saya juga tak akan melarang kalau orang Arab Kristian gunakan kalimah 'Allah' dalam penerbitan mereka, sebab itu memang bahasa mereka.

Saya juga tak melarang, kalau ada orang nak gunakan nama Islam, walau dia bukan Islam, seperti Nurul Huda Abdullah (bekas perenang tersohor negara). Menggunakan nama baik-baik memang disuruh.

Yang saya tak setuju, menggunakan perkataan Allah utk PENERBITAN mereka dalam bahasa Melayu. Secara realiti, berapa kerat sangat orang nak guna bahasa Melayu dalam gereja? Di Sabah & Serawak, ramai guna bahasa kaum masing-masing? Kalau nak diguna dalam gerejapun, kita bukannya periksa pun.

Mengenai dalil, ramai berhujah Allah SWT sebutkan bahawa (lidah-lidah) mereka mengatakan Allah lah tuhan mereka, namun hati mereka belum pasti beriman (katanya ada iman tauhid rububiyah?) Kita tolong isbatkan mereka beriman dan bertauhid!.

Tapi, takde pula orang bangkitkan Allah SWT marah orang yang sebut nama Allah ini sebagai '3 in One', lihat ayat 73, Surah al-Maidah:

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahawasanya Allah salah satu dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. JIKA MEREKA TIDAK BERHENTI DARI APA YANG MEREKA KATAKAN ITU, PASTI ORANG-ORANG KAFIR DI ANTARA MEREKA AKAN DITIMPA SIKSAAN YANG PEDIH.


Saya hairan: Ancaman siksaan pedih itu (huruf besar), tak cukupkah untuk menunjukkan Allah SWT pun tak setuju namanya disebut sebegitu!. Kalau ikut kaedah istinbat hukum pun, ancaman siksa menandakan haram. Kalu kita dah mampu kekang perkara ni berlaku (dah berjaya halang dengan perundangan agar Allah itu ditafsirkan  bukan 3 in 1), tak berdosakah utk kita izinkan berlaku semula kemurkaan Allah SWT itu?


Wallahu A'lam, Allahu al-Musta'an.

Abu al-Izz