Selamat Datang ke Weblog Dr Asmadi Mohamed Naim 'Nazil al-Qadah'

أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى موقع إلكتروني للدكتور أسمادي محمد نعيم نزيل القدح باللغة الماليزيةMonday, 14 December 2009

ULASAN TERHADAP ARTIKEL DR MAZA: SALAH GUNA NAMA IJMAK

Oleh: Dr Asmadi Mohamed Naim

Saya diminta untuk mengulas artikel 'Salah Guna Nama Ijmak' oleh Dr. MAZA dalam Utusan Malaysia, 13 Disember 2009 dalam keadaan saya bukan peminat ruangannya. Di sebabkan tajuknya penting dan dalam bidang saya iaitu ijmak, saya rasa, saya perlu juga memberi komen terhadap tajuk ini. Selamat membaca.Salah guna nama ijmak

Minda Dr. Maza

Setiap kali berlaku kebangkitan pemikiran Islam menghadapi cabaran baru sesuatu zaman kita akan dapati para penentang utama kebangkitan pemikiran Islam itu kadang-kala akan terdiri dari kelompok konservatif agama itu sendiri. Mereka ini bimbang jika berlaku kebangkitan umat menghadapi cabaran baru mereka akan dianggap sudah 'tidak laku' atau menghadapi 'tarikh luput' di kerusi-kerusi empuk atas nama agama yang mereka duduk atau pengaruh agama yang mereka kuasai. Mungkin juga yang menentang itu mereka yang bimbang apabila berlaku reformasi umat dalam mengembalikan ajaran Islam kepada sumbernya yang tulen iaitu al-Quran dan al-Sunnah akan menyebabkan aliran anutan mereka terjejas. Mereka ini biasanya terdiri dari kelompok tarekat, juga kelompok agama yang selalu mengenakan caj atau bayaran yang berbagai-bagai atas nama agama. Mereka ini menjadikan agama sebagai sumber pendapatan. Berbagai petua agama dari kesihatan sehingga kematian dikeluar serentak dengan berbagai bayaran pun dikenakan. Sehingga masyarakat merasa soal dunia atau harta itu kerja kita, soal akhirat atau agama itu kerja golongan agama. Lalu mereka rasa mereka cari harta untuk hidup di dunia, sementara akhirat mereka serahkan kepada kelompok agama ini untuk uruskan dengan bayaran yang diberikan. Maka agama dijadikan alat untuk kuasa dan harta. Sebab itu kelompok ini akan menggunakan senjata agama dalam mempertahankan domain mereka ini.

[Komen Dr. Asmadi: Cara biasa MAZA dalam mengkritik orang-orang Tareqat dan orang-orang agama. Dikaitkan agama sebagai sumber pendapatan. Sebenarnya, ulama-ulama terkenal di Persidangan Fiqh Antarabangsa pun membenarkan pengambilan upah terhadap urusan mengajar agama. Bahkan bila menjemput mereka membentangkan kertas kerja, kita bayar juga pada mereka saguhati. Tak tahulah pula kalau MAZA mengajar di USM, dulu jadi Mufti di Perlis, bagi ceramah dan menulis dilakukan secara FOC 'free of charge'. Kalau dia juga ambil gaji, jadi apa bezanya. Yang ini gaji tetap, yang itu tidak tetap.


Tidak baik mengkritik orang Tareqat secara umum. Apa yang saya kenali, ramai orang-orang Tareqat jujur orangnya. Khususkan tareqat yang macam mana dikritik].

Apabila ada yang menegur, bagi menjaga kedudukan mereka tuduh berbagai tuduhan. Antaranya, pengkritik menyanggahi 'ijmak ulamak'. Maka golongan agama ini mendapat lesen besar untuk bercakap apa sahaja mengenai agama atas alasan mereka adalah ulama, jika menentang pendapat mereka bererti menentang pendapat ulama. Jika menentang pendapat ulama bererti tidak berpegang kepada ijmak ulama. Sesiapa yang tidak berpegang dengan ijmak ulama bererti menolak sumber rujukan Islam yang ketika iaitu selepas al-Quran dan Hadis, al-Ijmak. Kesan, membawa kepada kekufuran.

[Komen Dr Asmadi: Orang yang menyanggah MAZA tidak tuduhpun dia kufur. Cuma kata dia bertentangan dengan Ijmak ulama Nusantara].

Sehingga kita berjumpa orang awam yang disalahfahamkan menyebut 'kita tidak boleh berpandukan al-Quran dan hadis sahaja, kita kena ikut apa kata ustaz kerana ustaz itu ulamak dan kita kenalah ikut ijmak ulama'. Bila ditanya dia apakah itu ijmak ulama? Jawabnya "Pendapat ulama-ulama kita la..". Demikianlah atas kejahilan orang awam, atau sengaja mereka dijahilkan maka sebahagian pihak menikmati lesen besar untuk menggunakan agama atas tiket ijmak ulama. Justeru, wajib kita fahamkan masyarakat apakah itu al-Ijmak atau Ijmak Ulama Mujtahidin yang dijadikan sumber ketiga dalam pengambilan hukum-hukum Islam. Ijmak sebenar itu dijunjung dan dipegang. Cumanya, apakah itu al-Ijmak yang sebenar?

Takrif bagi perkataan al-Ijmak ini di sisi majoriti ulama ialah "Kesepakatan seluruh para mujtahidin (ahli ijtihad) dalam kalangan umat Muhammad s.a.w, selepas kewafatan baginda, pada sesuatu zaman, mengenai sesuatu hukum syarak". (lihat: Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, 1/490, Beirut: Dar al-Fikr). Inilah takrif ijmak. Kita akan temuinya atau takrif yang hampir menyamainya dalam hampir semua buku usul fekah klasik dan semasa.

[Komen Dr Asmadi: Kitab Sheikh Wahbah al-Zuhaili itu rujukan kami ketika tahun 1 dan 2 Kuliah Syariah. Ia rujukan sekunder, bukan rujukan utama. Bila tahun 3 dan 4, penulisan guna kitab moden sebagai rujukan tak diberi markah penuh].

kesepakatan

Dari takrif ini beberapa perkara mesti kita faham sebelum kita menamakan sesuatu perkara itu sebagai ijmak ulama, antaranya; ijmak itu adalah kesepakatan tanpa kecuali seluruh para ahli ijtihad pada sesuatu zaman. Maksudnya, para mujtahidin tanpa mengira perbezaan mazhab fekah, tidak terbatas kepada empat mazhab sahaja, tidak kira di mana berada bersetuju dengan hukum berkenaan. Jika ada yang berbeza pendapat walaupun seorang, maka itu tidak boleh dianggap ijmak. Bayangkan para mujtahid dalam berbagai aliran fikir dan mazhab yang sering berbeza boleh bersepakat dalam perkara tersebut. Maka betapa sukarnya untuk berlakunya ijmak sebenar melainkan dalam perkara-perkara yang jelas nasnya.

Maka sekadar kesepakatan ulama mujtahidin sesuatu mazhab, atau negara tertentu seperti Madinah, atau Mekah, atau Arab Saudi seluruhnya, atau Jordan, atau Indonesia atau Malaysia tidak dianggap ijmak kerana ia bukan kesepakatan seluruh para mujtahid (lihat: Dr 'Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, 180, Beirut: Muassasah al-Risalah). Maka dakwaan sesetengah kelompok agama di Malaysia bahawa 'arus perdana' atau main stream atau kebiasaan ulama Nusantara itu sebagai ijmak ulama adalah tidak tepat. Juga keputusan majlis fatwa mana-mana negara dalam perkara-perkara ijtihadiyyah (terdedah kepada pandangan yang pelbagai) tidak boleh dianggap ijmak ulama.

[Komen Dr Asmadi: Sekiranya MAZA jumpa kitab-kitab usul fiqh silam atau baca kitab-kitab tersebut (sebaiknya mengadap guru), dia akan jumpa dengan istilah Ijmak al-ummah, ijmak ulama ahl al-sunnah, ijmak empat mazhab, ijmak ahl al-Iraq, Ijmak ulama al-Hijaz dan Ijmak ulama al-Madinah lain-lain. Tidak cukup untuk membuat kesimpulan tentang ijmak dengan hanya merujuk kitab-kitab moden. 


Untuk faedah pembaca saya perincikan: Ijmak al-ummah ialah ijmak ulama lapan (8) mazhab iaitu Hanafi, Maliki, Syafie, Hanbali, Zahiri, Syiah Imami, Syiah Zaidi dan Ibadi (berasal dari serpihan Khawarij). Ijmak ahl al-sunnah ialah kesepakatan keseluruhan 4 mazhab dan Zahiri. Ijmak empat mazhab ialah sepakat empat mazhab yang utama tadi. Jadi kekuatan setiap ijmak tadi ialah bergantung kepada sejauh mana penghujahan setiap kumpulan tersebut.


Oleh itu, boleh kita pakai istilah Ijmak ulama Nusantara atau ijmak ulama India. Cuma kekuatan hujjahnya tidak sekuat ijmak mutlak oleh ulama-ulama setiap tempat di dunia ini].

Kedua, kesepakatan itu hendaklah kesepakatan para mujtahid iaitu ahli ijtihad bukan tokoh agama, atau ustaz atau tok guru atau penceramah agama semata. Mujtahid bermaksud mereka yang sampai ke peringkat mampu beristinbat (merumuskan) hukum-hukum syarak dari dalil-dalilnya. Mereka ini bukan sekadar muqallid atau hanya sekadar mengikut pendapat atau fatwa orang lain, sebaliknya mereka sendiri berkemampuan merumuskan fatwa dengan ijtihad sendiri, maka kesepakatan mereka ini yang diambil kira. Adapun kesepakatan mereka yang sekadar memakai gelaran ulama sedangkan bukan ahli ijtihad dan masih bergantung kepada fatwa mazhabnya, atau orang lain maka kesepakatan mereka tiada nilaian dalam ijmak kerana mereka bukan mujtahid. Sebab itu Dr Yusuf al-Qaradawi pernah menyebut: "Tiada dalil wajib mengikut mana-mana imam mazhab sama dari nas al-Quran atau sunnah atau ijmak. Pendapat golongan muqallidin (pengikut mazhab) bahawa wajib mengikut mazhab tidak diambil kira. Ini kerana al-Ijmak yang muktabar ialah kesepakatan para mujtahidin pada sesuatu zaman bukan kesepakatan para muqallidin" (Dr. Yusuf al-Qaradawi, Taisir al-Fiqh li al-Muslim Mu'asir, 38, Beirut: Muassasah al-Risalah).

[Komen Dr Asmadi: Ulama sememangnya sepakat, mazhab orang-orang awam ialah mazhab muftinya. Tidak wajib mengikut mana-mana mazhab. Cuma dalam konteks kita, ramai ustaz-ustaz yakin dengan cara penghujahan Imam Syafie dan anak-anak muridnya. Lantas, ustaz-ustaz pun mengeluarkan pandangan atas pandangan Imam Syafie, maka orang-orang awam pun mengambil pandangan Ustaz tadi yang berpegang dengan mazhab Syafie.


Kata-kata al-Qardhawi: Ini kerana al-Ijmak yang muktabar ialah kesepakatan para mujtahidin pada sesuatu zaman bukan kesepakatan para muqallidin". Benar, kesepakatan yang diiktibarkan (diambil kira) ialah kesepakatan para Mujtahid.


Tapi kata-kata MAZA: 'kesepakatan itu hendaklah kesepakatan para mujtahid iaitu ahli ijtihad bukan tokoh agama, atau ustaz atau tok guru atau penceramah agama semata. Mujtahid bermaksud mereka yang sampai ke peringkat mampu beristinbat (merumuskan) hukum-hukum syarak dari dalil-dalilnya'.


Ulama tidak mensyaratkan para mujtahidin mencapai peringkat mujtahid mutlaq (boleh bina Mazhab sendiri) atau mujtahid tarjih, baru boleh diambil kira ijtihadnya. Imam al-Nawawi, mujtahid tetapi tidak keluar dari Mazhab Syafie. Imam Abu Yusof dan Imam Muhammad adalah mujtahid mazhab, namun tidak keluar dari kaedah Mazhab Hanafi. Justeru, kesepakatan para Mufti yang tahu dalil (walau masih bermazhab) masih boleh diambil kira. Sekiranya diberi kebebasan kepada sesiapa tanpa terikat dengan pandangan Majlis Fatwa, boleh menghuru-harakan masyarakat].

Apabila kita tahu hal ini maka jelaslah bukan senang untuk mendakwa sesuatu perkara sebagai ijmak ulama. Banyak perkara yang didakwa ijmak sebenarnya tidak ijmak. Sesetengah pihak mudah benar menyebut ijmak ulama sedangkan tidak demikian. Umpamanya, dakwaan yang menyatakan ijma ulama wajib hukuman hudud ke atas peminum arak. Padahal ada dalam kalangan ulama mujtahidin yang berpendapat tiada hukuman hudud ke atas peminum arak. Juga dakwaan Ibn Munzir bahawa telah berlaku ijmak menyatakan bahawa zakat harta tidak boleh diberikan kepada bukan muslim juga bercanggah dengan riwayat daripada al-Zuhri, Ibn Sirin dan Ikrimah yang membolehkannya. Inilah apa yang zahir dari mazhab Saidina 'Umar bin al-Khattab. Banyak sentuhan penting lain yang disebut oleh Dr Yusuf al-Qaradawi mengenai ijmak ini dalam bukunya Taisir al-Fiqh li al-Muslim Mu'asir .

[Komen Dr.Asmadi: Ya, bukan senang mendakwa sesuatu itu ijmak. Perlu kepada banyak pemeriksaan. Hukuman sebat untuk peminum arak adalah sesuatu yang ada nasnya. Ulama hanya khilaf pada mengklasifikasikannya hudud atau takzir].

Banyak perkara yang disebut sebagai ijmak ulama itu padahal hanya pendapat beberapa orang ulama atau ulama mazhab tertentu, atau negara tertentu, atau aliran tertentu, atau majlis fatwa tertentu bukan ijmak sebenar yang wajib kita mematuhinya. Tuduhan sesetengah pihak bahawa si fulan menyanggahi ijmak ulama itu belum tentu benar. Bahkan mungkin tuduhan palsu jika sekadar menyanggahi pendapat ulama kelompok atau aliran atau negara tertentu sahaja. Pandangan ilmuwan atau ulama itu dihormati, tetapi bukanlah sampai ke darjat ijmak yang diwajibkan kita patuh tanpa bantah. Selagi ia bukan ijmak, padangan selainnya bukan diberikan. Kata Dr Wahbah al-Zuhaily: "Kerapkali kita terjumpa dalam buku-buku mazhab fekah seseorang ahli fekah berdalil dengan perkataan al-ijmak (ijmak). Kadangkala kita dapati dalam perkara yang mazhab-mazhab berbeza pendapat, tetapi setiap mazhab mendakwa ijmak menyokong pendapat imam mereka. Ini menjadikan ijmak berlaku dengan banyak. Kata al-Ustaz Abu Ishak al-Isfaraiini: "Kita tahu bahawa masalah-masalah ijmak lebih dari dua puluh ribu. Adakah dakwaan ini benar?! Adakah ini ijmak yang diiktiraf sebagai sumber ketiga syariat islam?! Inikah ijmak yang istimewa berbanding dengan ijmak dalam ilmu lain?! Bagaimanakah mungkin untuk diserasikan perkataan para ahli fekah ini dengan apa yang disebut oleh majoriti ulama Usul fekah bahawa ijmak adalah hujah yang putus menjadi kafir sesiapa yang membantahnya?! Sebenarnya, tidak boleh dipegang ijmak-ijmak fekah ini melainkan setelah dipastikan dan diselidiki. Barangkali yang dikatakan ijmak itu hanya sekadar pendapat kebanyakan, bukan semua mujtahid. Boleh jadi hanya pendapat imam-imam yang empat sahaja, bukan selain mereka. Atau boleh jadi pendapat ulama mazhab tertentu, bukan selain mereka. Atau mungkin mereka tidak tahu ada yang berbeza dengan mereka. Biasanya mereka maksudkan dengan ijmak itu kesepakatan mazhab tertentu" (Dr. Wahbah al-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, 1/488-489).

[Komen Dr Asmadi: Ya, saya setuju].

Maka kita anda memberikan pendapat yang berbeza dengan tokoh agama, atau ustaz atau majlis agama atau tokoh ilmuwan tertentu, bukanlah bererti anda menyanggahi ijmak ulama. Dalam banyak perkara ulama berbeza pendapat, anda berhak memilihnya dengan adil dan faham. Berbeza dengan sesetengah ulama tiada salahnya jika ada alasan yang betul. Apatahlagi jika yang dikatakan ulama itu bukan ulama. Atau ulama, tetapi sekadar muqallidin sahaja. Jangan salahfaham maksud ijmak ulama dan jangan salah guna nama ijmak ulama!

[Komen Dr Asmadi: Orang-orang agama ada dua golongan iaitu pertama yang merasakan diri bukan mujtahid, dan kedua: yang merasa diri mujtahid. Kalau tuan-puan memang yakin dengan ilmu ustaz-ustaz yang merasa diri mujtahid tu dan ketaqwaannya, silalah ikut mereka. Masalah saya ialah saya tak yakin dengan ilmu dan ketaqwaan ustaz-ustaz yang merasakan diri mujtahid tadi. Sebab itu saya masih mengeluarkan pandangan kebanyakkannya dalam Mazhab Syafie disebabkan keyakinan saya pada ilmu dan ketaqwaan (kewarakan) Imam Syafie dan anak-anak muridnya Rahimahumullah. 


Seorang ulama masih lagi ulama walaupun dia mengikut mazhab. Mereka di atas dari golongan muqallid iaitu digelar 'muhafiz' atau 'muttabi'' (istilah ini ada dalam kitab primer (utama) dan tidak ada dalam kitab moden), iaitu mengikut mazhab dengan juga melihat dalil. Sebagai contoh, batal wudu' apabila menyentuh isteri. Dia menyedari ada hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW menggerakkan kaki Aisyah yang sedang tidur ketika Rasulullah SAW hendak bersolat tahajjud. Dia berpuas hati dengan hujah Mazhab Syafie yang mengatakan Rasulullah SAW memegangnya dalam keadaan berlapik. Kenapa dia berpuas hati dengan demikian? Kerana secara umumnya adab 'tidur bersama isteri' ialah dalam keadaan berselimut. Padanya, mana mungkin Rasulullah SAW dan isteri bertelanjang. Boleh baca nas-nas lain menceritakan adab tidur bersama isteri dan sunnah memakai 'izar' ketika mandi. Apatah lagi, di Timur Tengah, malamnya suhu melampau, bila dibuka selimut kaki, terasa sejuk sampai ke tulang! Cuma bagi sesetengah orang, dia terbayangkan seolah-olah Rasulullah SAW macam dia yang tidur tak berselimut dengan isterinya! Wallahu a'lam.


Selamat menilai artikel ini dan komen-komen saya.


Allahu musta'an.

Abu al-'Izz


Artikel asal di
http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=1213&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_08.htm

6 comments:

 1. Terima kasih atas usaha Dr. menilai dan memperbetulkan semula tulisan-tulisan Dr. Asri agar ada 'balancing' bagi orang-orang yang membacanya dan tidak mudah angguk, atau bersusah-payah nak 'check' dan merujukkan kpd. sumber2 lain utk. buat perbandingan.

  Saya sendiri banyak kali melihat kesilapan dan kekurangannya dan jika dihimpun mungkin boleh jadi KAMUS!! Beginilah yang biasa berlaku bila seseorang itu mendakwa dirinya MUJTAHID... Para ulama mengatakan sukar untuk menjadi mujtahid (walaupun bukan mustahil)tetapi dia orang ni sombong...

  ReplyDelete
 2. AlhamduliLlah, saya mohon izin untuk menyebarkan artikel ulasan untuk tatapan umum agar sptmana kata sahabat al-Ábd al-Daíf, ada keseimbangan.

  ReplyDelete
 3. Assalamualaikum,
  Nak komen pasal sentuh isteri batal wudu' kata ulama' arus perdana, walaupun ada hadithnya. Kononnya, sentuhan itu berlapik! Adakah syarah dikalangan ulama' muhadithin bahawa semasa sentuhan itu Aisyah (r.ah) sedang berselimut? Siapa yg buat andaian Aisyah (r.ah) berselimut?
  Cuba kita teliti hadith di bawah ini pula:'Diriwayatkan hadith dari Ibrahim at-Tamiyi hadith dari Aisyah (r.ah) berkata bahawasanya Nabi (s.a.w) ada mencium sebahagian daripada isteri-isterinya, kemudian beliau bersolat dan tidak mengambil wudu' dia (untuk solat itu).' Berkata Imam an-Nasa'i: Tiada dalam ini bab (i.e. bab mencium isteri dak akibatnya kepada wudu') mana-mana hadith yg lebih baik dari ini hadith, dan jika adapun, katanya an-Nasa'i, adalah hadith mursal. Dan sungguh-sungguh meriwayatkan ini hadith oleh 'Amasy dari Habib b Abi Thabit dari 'Urwat dari Aisyah (r.ah), berkata Yahya al-Qattan hadith Habib ini dari Urwat dari Aisyah (r.ah) adalah hadith ini. Dan hadith Habib dari Urwat dari Aisyah (r.ah) berkata: 'Hendaklah teruskan bersolat walaupun menitis darah (i.e. darah haid) atas tikar (i.e. tempat solat), tidak mengapa (i.e. teruskan sempurnakan solat yg disolatkan dan jangan batalkan).' [Hadith an-Nasai]
  Yg jelas, Rasulallah (s.a.w) mencium isteri-isterinya (iaitu, disebutkan dua iaitu Aisyah (r.ah) dan Habsyah (r.ah)), beliau terus bersolat tanpa membaharui wudu'nya.
  Adakah hadith ini juga disangsikan untuk dijadikan dalil as-Sunnah bahawa menyentuh isteri itu tidak membatalkan wudu'?
  Jazakallahu khairah

  ReplyDelete
 4. Waalaikumussallm Yayasan ilmu,

  Saya agak tidak faham hujah saudara. Saya hanya bagi komen apa-apa yg saya faham.

  i. Ulasan saya sebenarnya menjurus kpd komen menyanggah idea MAZA. Bukan bermaksud menjuruskn perbahasan pada satu isu khilaf (batal wuduk kalau sentuh isteri). Nak buktikan ulama yg berpegang kpd pandangan Imam Shafie jg tahu dalil.

  ii. Ok, kita pergi juga kpd sedikit perbahasan dalam isu remeh ini. Cuma kalu kita masih khilaf, salah seorg pun tidak sesat sebab berbeza pandangan pd isu ini.
  Sdr katakan: "Berkata Imam an-Nasa'i: Tiada dalam ini bab (i.e. bab mencium isteri dak akibatnya kepada wudu') mana-mana hadith yg lebih baik dari ini hadith, dan jika adapun, katanya an-Nasa'i, adalah hadith mursal".

  Kalu sdr Yayasan cermat baca kitab-kitab hadist, bila ulama-ulama hadith mengatakan: tiada yang 'lebih baik', atau 'lebih asah', bermaksud: Dari hadist-hadist yang dia sendiri meriwayatkan dalam bab kitab tersebut, inilah hadist yang palik baik baginya, atau paling asah. Ia bukan bermaksud hadis itu sahih, dan tidak juga bermaksud hadis-hadis dalam kitab sahih yang lain adalah daif. Keduanya, mana boleh keluarkan hukum dgn lihat hadist dari kitab tersebut sahaja. Sbb itu, tugas faqih, mengumpulkan dalil-dalil dan mengeluarkan hukum-hukum dari rangkuman dalil-dalil.

  Sekiranya sdr nak lihat penghujahan Mazhab Imam Shafie berkaitan hadist-hadist tersebut, buka kitab al-Majmu' karangan Imam Nawawi. Beliau menjelaskan hadis-hadis dari pelbagai sumber berkaitan tajuk tersebut dalam kitab itu.

  Ulasan saya di atas bukan bermaksud membahaskan isu 'batal wuduk'.

  Wallahu a'lam.

  ReplyDelete
 5. Us Asmadi Mohamed Naim22 December 2009 at 14:44

  Sdr Yayasan Ilmu,

  Sebagai tambahan, sekiranya sdr membaca dgn teliti kata Imam al-Nasai(yang saudara titipkan) iaitu: "Berkata Imam an-Nasa'i: Tiada dalam ini bab (i.e. bab mencium isteri dak akibatnya kepada wudu') mana-mana hadith yg lebih baik dari ini hadith, dan jika adapun, katanya an-Nasa'i, adalah hadith mursal".

  Menunjukkan hadith Nabi SAW mencium isteri banyak yang mursal, justeru tak boleh buat hujah. Hadis yg satu itupun, paling baik dari himpunan yang tak berapa baik sanadnya.

  Perkataan 'paling baik' atau 'paling asah' sekiranya digunakan oleh ulama hadist dlm kitabnya bukan bermaksud hadith itu sahih, tetapi hadis itu 'paling kuat' dikalangan yg lemah tersebut.

  (saya baru sedari ada 3 posting Yayasan ilmu kepada saya (posting yang sama), saya hanya publish satu sahaja. Sekiranya ada posting terbaru Yayasan Ilmu, insya allah saya akan postkan selama mana perbincangan dibuat secara ilmiah dan berhemah, insya allah).

  ReplyDelete
 6. Akhir zaman ini banyak lubang-lubang gelap yang idcipta oleh orang-orang yang kurang imannya dan tidak banyak ilmunya.Apabila seseorang terperangkap dalam lubnag gelap ini,mereka akan berfikir,perperasaan saperti idola mereka.Wahabi memiliki pola fikiran menentang mazhab saperti Ibnu Taimiyah dan yang lebih teruk ialah Muhammad Abd wahab, sekaligus merendahkan para imam-imam tersebut.Dari sini macam-macam perkataan dan tulisan mereka bagi peremehkan imam-imam tersebut.Ini memancing kemarahan ramai umat Islam yang cintakan kelurusan beragama.Mereka menjadikan pertentangan pendapat para imam tentang hukum sebagai jalan meremehkan mereka,walaupun perbezaan pendapat itu adalah perkara ranting sahaja,bukan pokok dan tidak mecacatkan agama atau menjadikan sesuatu amalan itu tidak sah.Para Wahabi,Asri dan para peminatnya juga memancing kemarahan Allah dengan perbuatan mereka yang tidak memuliakan para imam yang kesemuanya para wali allah.Siapa yang menentang para wali wali allah,mereka kan berdepan dengan allah.Ini manusia membahayakan diri mereka sendiri di akhirat kelak.Mereka pendapat para ulama iktibar,orang membawa ajaran yang mengelirukan patut di malukan,supaya masyarakat menjauhinya dan selamatlah akidah dan kefaman umat Islam.Jadi menangkap Asri dan mendakwanya adalah tepat.Patut tangkap ustaz Rasul dahri sekali dan juga yang membawa ajaran mereka, yang nampaknya cerdik tapi tak bijak samasekali itu.Wallahuaklam.

  ReplyDelete